Trang chủ > Sự Kiện > Sự Kiện Season2.0 > Event Team PK Team 20:30 27/3

Event Team PK Team 20:30 27/3

23-03-2021
🔥💥 [Event] PK TEAM 💥🔥
Đúng 20h30 ngày 27/3 tại Sever 20 map Lorencia
💗 Yêu cầu có trên 70 Reset
💗 Khi tham gia phải PK trên 5 mạng mới có quà
👉 Phần thưởng trao trực tiếp hòm đồ cá nhân khi event kết thúc
💗 Sắp xếp Team Xanh đỏ ngẫu nhiên
*Lưu ý:
– Khi vào Event không được thoát ra
– Mọi trường hoạt mất mạng uót Event BQT không chịu trách nhiệm