Trang chủ > Hướng Dẫn > Các cấp độ đồ Trong Mu Online

Các cấp độ đồ Trong Mu Online

04-03-2021

 I. Các Cấp Độ Của Set:

 

Class DW:

Cấp 2: set Vải Thô

Cấp 3: set Xương

Cấp 4: set Nhân sư

Cấp 5: set Ma Thuật

Cấp 6: set Triệu Hồn , set Ánh Trăng

Cấp 7: set Ma Vương

Cấp 8: set Thần Ma

Class DK:

Cấp 1: set Thiên Kim, Set đồng, Set Da

Cấp 2: set Thiết Phiến , Trâu xanh

Cấp 3: set Hoả Long

Cấp 4: set Hắc Điểu

Cấp 5: set Hắc Long

Cấp 6: set Phượng Hoàng

Cấp 7: set Thần Long

Cấp 8: set Quyền Năng

Class Elf:

Cấp 1: set Lụa

Cấp 2: set Trinh nữ

Cấp 3: set Thiên Thanh

Cấp 4: set Ngọc Bích

Cấp 5: set Kim Ngân

Cấp 6: set Nữ Thần, set Giai Nhân

Cấp 7: set Thánh Nữ

Cấp 8: set Thái Bình

Class MG:

Cấp 1-3: Sử dụng của DK

Cấp 4: set Phong Vũ

Cấp 5: set Lôi Phong

Cấp 6: set Hoả Thần

Cấp 7: set Cuồng Phong

Cấp 8: set Hồng Long

Class DL:

Cấp 1-2: Sử dụng của DK

Cấp 3: set Thiết Ma

Cấp 4: set Huyền Thiết

Cấp 5: set Hắc Vương

Cấp 6: set Hoàng Kim

Cấp 7: set Chí Tôn

Cấp 8: set Thái Dương

Class Sum:

Cấp 1-2: Ko có

Cấp 3 – 4: set Thuật sỹ

Cấp 5: set Hỏa Thiên

Cấp 6: set Ma Pháp

Cấp 7: set Phục Ma

Cấp 8: set bão Điện

Class RF:

Câp 1-2: Sử dụng của DK

Cấp 3 – 4 : set Địa Long

Cấp 5: set Bạch Hổ

Cấp 6 – 7: set Quyền Lực

Cấp 8: set bạch Long