Trang chủ > Hướng Dẫn > Hướng Dẫn treo cửa hàng WCOIN

Hướng Dẫn treo cửa hàng WCOIN

04-03-2021

Chào các bạn ! Để có thể mua bán bằng Wcoin trong Game các bạn có thể sử dụng 2 cách sau :>

II. Treo cửa hàng Online :>

Bước 1: Về Server- 1 mở cửa hàng và đặt giá món đồ>

Bước 2 : Các bạn chỉ cần đặt tên cửa hàng là chính xác là  .::WCOIN SHOP::( có thể bôi đen Paste vào Game )>

Bước 3: Ấn mở cửa hàng là thành công ! Bạn có thể Online và mở cửa hàng>

 

 

I. Treo cửa hàng OFFLINE:>Bước 1: Về Server- 1 mở cửa hàng và đặt giá món đồ

Bước 2 : Gõ lệnh /offtrace wcoin hoặc tích vào Icoin tiền tệ Wcoin>

Bước 3: Báo ngắt kết nối là thành công, nhân vật sẽ treo trong game ( muốn hủy bán thì đăng nhập lại Server 1 hai lần đúng mật khẩu sẽ kích ra )