Trang chủ > Tin Tức > Mở Chức Năng Đổi Master sang Point

Mở Chức Năng Đổi Master sang Point

29-03-2021

Mở Đổi Master Sang Point

Nhằm tăng tính cạnh tranh trong game . BQT quyết định chức năng đổi Master sang Point

Mỗi nhân vật sẽ đổi Max 2.000 Point
 
Và tăng thêm 50% kinh nghiệm Master