Trang chủ > Tin Tức > Mở Tính Năng Offtack tại Sever 6

Mở Tính Năng Offtack tại Sever 6

29-03-2021

Mở Tính Năng Offtack 

(Online cày Level không cần treo máy)

Thời gian mở : 00:00 1/4/2021

Tại Server 6 (Lưu ý : Server 6 sẽ không có Drop ngọc và Item)
Thời gian Offtack tối đa 3 tiếng / sau 3 tiếng nhân vật sẽ bị kích ra
Chức năng hoàn toàn miễn phí không thu phí