Trang chủ > Hướng Dẫn > Phân Bố Drop Ngọc và Lông vũ tại Mu Việt

Phân Bố Drop Ngọc và Lông vũ tại Mu Việt

05-03-2021

 Sau đây BQT xin hướng dẫn các bạn các Map có tỉ lệ rơi ngọc và Quái rơi

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
  Lông Vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc

Mở Drop từ 0:00 20/3/2021

0.5% Icarus TÂT CẢ
Ngọc Sinh Mệnh 3% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80 Level
Ngọc Tâm Linh 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 100 Level
Ngọc Hỗn Nguyên 4% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 70 Level
Ngọc Ước Nguyện 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 120 Level