Trang chủ > Tin Tức > Sát Nhật máy chủ vào Noria

Sát Nhật máy chủ vào Noria

29-03-2021

Nhằm tăng thêm lượng member và tạo điều kiện cho các member Mu khác tiếp tục cuộc vui

 
BQT sẽ tiến hành sát nhật vài máy chủ vào Mu Việt trong thời gian tới . BQT xin thông báo để được biết !
 
BQT Mu Việt !