Trang chủ > Hướng Dẫn > Tổng Hợp Sự Kiện diễn ra trong game Mu Việt

Tổng Hợp Sự Kiện diễn ra trong game Mu Việt

07-03-2021

HỆ THỐNG SỰ KIỆN

 

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 0h00/4h00/8h00
12h00/14h00/16h00
20h00/22h00
Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày
Lorencia (Boss Hoàng Kim)
Noria – Devias
Atlans – Tarkan
Boss Kundunt 2-3 24h / 1 lần
Từ khi bị Kill chết
Đồ Thần – Item 380 Hàng ngày
Sky Event
(NEW)
2-3 10h – 22h Đồ Thần – Item 380 Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2-3 4h / 1 lần
Bắt đầu 1:00
Đồ Thần – Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP) 2-3-4 2h / 1 lần Bắt đầu 00:00
Tất cả khung giờ đều VIP
Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 300 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Lâu Đài Máu (VIP) 2-3-4 02h30 – 08h30
14h30 – 18h30
20h30 – 22h30
 
Các Loại Ngọc Tiêu diệt đủ 400 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Tối đa 20 người
Blue Event
(NEW)
2-3 9h40 – 13h40

17h40 – 20h40

Các Loại Ngọc
Hàng Ngày

Losttower (197:103)
Sever PK có 4 bãi
Sever NonPK có 2 bãi

Boss Quỷ Vương
(NEW)
20
9h – 21h
Lông Vũ – HHHT
Cụm Ngọc Bless , Soul
Hàng Ngày

Map Aida 02 (205:201)

Boss Erohim
(NEW)
20
7h15 – 19h15 Đồ EXC
Cụm ngọc các loại
Hàng Ngày

Map Barrack (43:109)

Boss Medusa
(NEW)
3-4 03h45 11h45
19h45 23h45
 
Nguyên Liệu Cánh 2.5
Item Cấp Cao
Hằng ngày
 Map SwampofCalmness
Dungegon Event
(Chưa mở)
20 7h – 19h Đồ EXC , Ngọc Hàng ngày
 Sẽ mở lại sau khi nhà cung cấp dịch Vụ Fix lỗi
Summer Event 2-3 7h40 – 11h40
15h40 – 22h40
Các loại ngọc Hàng Ngày
Losttower (197:103)
Sever PK có 4 bãi
Sever NonPK có 2 bãi
Raklion Event 1 11h00 – 23h00 Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 3-4 Cả ngày Item Exl Cao Cấp – PCP Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Exp x2 Chủ Nhật